Sala inför vårdnadsbidraget 2008

Sala kommun inför vårdnadsbidraget första juli nästa år.
I förslaget till budget för kommande år har pengar reserverats för ändamålet. Kommunstyrelsen anslår en miljon 2008 och två miljoner de kommande åren. Förslaget ska upp i både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.