Länets simhallar förfaller

Många simhallar byggda på 1960- och 70-talen är i stort behov av upprustning och om inget görs snabbt kan det bli stora problem för flera hallar i Stockholmsområdet

Nästan 80 procent av Sveriges offentliga simhallar är i stort behov av renovering, enligt Anders Thorsén på Cement och Betonginstitutet i Stockholm. 

När det gäller Stockholms län har bland andra  Sollentuna och Tyresö problem med hårt slitna simhallar. Problemen uppstår när salter i  badvattnet bildas av  kemikalier som tillsätts för att rena vattnet. Salterna ansamlas och läcker in i sprickor och där tätningar är dåliga. Det leder bland annat till att armeringsjärnet i bassängerna rostar sönder. I första hand är det alltså runt själva bassängerna som rosten är ett problem och lösningen handlar om att göra bassängerna tätare, säger Anders Thorsén.