Kommunala jobb till funktionshindrade

Samtliga kommunala förvaltningar och bolag i Örnsköldsvik ska på sikt ge daglig sysselsättning åt minst en funktionshindrad människa. Vissa förvaltningar lever redan nu upp till det beslut som kommunstyrelsen tog i förra veckan.

Birger Johansson som är psykiskt funktionshindrad har jobbat hos räddningstjänsten i tre år. Tre halvdagar i veckan finns Birger Johansson hos räddningstjänsten, resten av veckan jobbar han på kommunens tryckeri.

Nu ska alla kommunala förvaltningar och bolag se till att bereda plats och jobb för minst en funktionshindrad. Bra tycker Anita Stigebrand enhetschef inom handikappomsorgen som själv upplevt problem när hon försökt hitta lämpliga kommunala jobb för funktionshindrade.

Hos räddningstjänsten har man, enligt Mikael Ring som är enhetschef för ambulansverksamheten, bara positiva intryck av att ta emot en funktionshindrad.

Lennart Sundwall
Lennart.sundwall@sr.se