Ung arbetskraft ska lockas till Jönköping

20.000 - det är så många nya jobb som arbetsgivarna i Jönköpings län räknar med att behöva tillsätta inom de närmaste fem åren.
För att nå målet går nu Jönköpings kommun ihop med företag, föreningar och arbetsgivare för att locka unga storstadsfamiljer till länet.

- Vi tror dessutom att det kommer accelerera ytterligare, säger Sten Norinder, som är näringslivschef i Jönköpings kommun och som menar, att det gäller att hänga med nu när ekonomin går som tåget.

Ett antal stora företag är intresserade av att etablera sig i länet och fler knackar på dörren att få åka med på framgångståget, menar Sten Norinder. Men det gäller att hänga med för att kunna möta de stora behoven av arbetskraft. Och därför har man nu startat projektet som heter ”Welcome 2 work”.

Projektet är ett samarbete mellan kommunen, företagare, föreningar och olika arbetsgivare i Jönköpings län. Och det riktar sig till unga familjer i storstaden som man hoppas kommer vilja flytta hit till länet, när de ser att både mamman och pappan lätt kan få arbete.

Frida Boklund, som är regionchef för Företagarna i Jönköpings län, flyttade själv till Jönköping från storstan för ett antal år sedan och hon ser många fördelar med det.

- Kontrollen att ha lite mer känsla över vad som händer i skola och barnomsorg och många växer om man vågar flytta, säger hon.

Hon säger också, att behovet är stort av nyrekryteringar hos de 2.300 företag, som hon företräder i Jönköpings region.

- Före jul tror jag att medelföretagen i Jönköpings län skulle kunna anställa mellan 500 och 1 000 personer, säger hon.

Och efter jul och några år framöver ser behovet än större ut, menar hon.

Så nu ska projektet ”Welcome 2 work” åka till Stockholm, Göteborg och Malmö för att skapa kontakter med unga familjer och marknadsföra Jönköping som region.

Men vad är det då som säger att projektet kommer att lyckas, när det tidigare varit svårt att få arbetskraft hit till länet?
Emil Danielsson är verksamhetschef på FMJ, Föreningen för marknadsföring i Jönköping.

- Definitivt samverkan kring spännande och utvecklande arbetstillfällen i Jönköping, säger han.

Reporter Helena Gustafsson
 helena.gustafsson@sr.se