Stärker samarbetet i södra Östersjön

Region Blekinge stärker nu tillsammans med Region Skåne samarbetet med grannregionerna i södra Österjön.

I fyra år har två olika transport- och infrastrukturprojekt drivits och vid ett möte i Bryssel i förra veckan beslutade man att fortsätta samarbetet.

Det områden som ska prioriteras är hur infrastrukturen ska finansieras, kompetensutveckling, stärkt hamnsamverkan, utveckling av gröna transportkorridorer och förbättrad sjösäkerhet och miljö.