Kritik för dåligt hanterade arkiv

Ronnebykommun får skarp kritik från revisorerna för hur man tar hand om sina arkiv.

En granskning som revisorerna har gjort visar att det finns stora brister i hur man tar hand om handlingarna som finns arkiverade i Ronneby kommun.

Till exempel är delar av arkiven dåligt skyddade mot bränder vilket innebär att handlingarna riskerar att förstöras för all framtid om det skulle börja brinna.

– Jag tycker att det är väldigt allvarligt. Det är en offentlig myndighet med allmänhetens krav på att man hanterar saker och ting på rätt sätt, säger revisor Kjell GG Johansson.

Sylwia Jaworska
sylwia.jaworska@sr.se