Omfattande handel med irakpass

Marknaden med förfalskade irakiska pass och svenska uppehållstillstånd är omfattande. Det har Ekot berättat om tidigare. Migrationsverkets generaldirektör, Dan Eliasson, anser nu att det finns en risk att Sverige ger människor från till exempel Irak rätt att stanna här på felaktiga grunder.

– Det ska jag inte sticka under stol med. Det kan finnas situationer, där någon får skydd i Sverige, fast man inte hade tänkt, att så skulle vara fallet, för att de har använt någon typ av förfalskad information eller att det finns en uppdiktad historia om identitet, säger Dan Eliasson

Som Ekot har berättat tidigare förfalskas irakiska pass i stor skala. Irakier, som vill ta sig till Sverige, kan få betala dyrt för ett falskt pass eller svenska uppehållstillstånd som återanvänds.

Polisen vill ha främlingspass
Den svenska polisen anser, att trovärdigheten för irakpassen är väldigt låg och vill att Migrationsverket slutar använda dem och i stället utfärdar svenska så kallade främlingspass till irakier.

– Det vore ett sätt, där vi i Sverige tar ansvar för ett annat lands myndigheters agerande och det ska inte vi göra, utan vi ska se till, att vi kan bli bättre på att avslöja förfalskade dokument som finns, säger Dan Eliasson.

Att svenska uppehållstillstånd blivit hårdvaluta bland förfalskare och flyktingar är allvarligt, anser Dan Eliasson. Han tycker, att det finns en risk, att man stöder den illegala handeln, om man inte kommer åt förfalskningarna.

Amnesty vill ha flyktingvisum
– Det finns en risk, att man gör det och därför är det oerhört viktigt, att vi utvecklar vår förmåga att se, när falska pass används men framför allt också att polisen försöker komma åt dem, som organiserar det här arbetet.

Folkrättsjuristen Madelaine Seidlitz på Amnesty International eftersöker en form av flyktingvisum för att komma åt problemet.

– Det finns ju egentligen inget lagligt sätt idag, under förutsättning då att man kommer från ett land för vilket EU har visumtvång och det har man ju för alla så kallade flyktingproducerande länder i princip.

– Ett sätt skulle ju vara då, att man faktiskt beviljar någon form av speciell visering till människor, som är på flykt för att de ska få ta sig vidare och få en asylansökan prövad här i Sverige exempelvis, säger Madelaine Seidlitz.

Anders Jelmin
anders.jelmin@sr.se