Dålig ventilation på flera skolor i Norrtälje

Norrtälje kommun hotas av vite på sammanlagt över en miljon kronor om man inte åtgärdar brister på Centralsskolan och Häverögymnasiet och förskolan Skarsjöstugan.

Under inspektioner av Arbetsmiljöverket har det bland annat visat sig att ventilationen fungerar dåligt. Häverögymnasiet behövs också bättre omklädningsrum.

Om inte kommunen löser problemen inom utsatt tid kan de bli bötesskyldiga.