ادامه ی مطلب

کنفرانس بین المللی برای اطلاع رسانی درمورد افغانستان
کمیته سویدن برای افغانستان حهت آگاهی دادن از وضعیت جاری در افغانستان  به مردم سویدن و جامعه ی بین المللی سالانه کنفراس هایی را به راه مسندازد. گزارشی داریم از کنفرانس سال جاری که به روز های پنج شنبه و جمعه هفته گذشته دایر شد.بعد از 30 سال جنگ مردم افغانستان به صلح فوری و دایمی نسبت به هر چیز دیگری در زندگی ضرورت دارند  اما داشتن این صلح در آینده های نزدیک ممکن نخواهد بود. این پیام از لابلای بحث ها و گفتگو هایی که در کنفرانس بین المللی زیر نام <تشنج در افغانستان>  واضح به نظر میرسید. در این کنفرانس بین المللی که از طرف کمیته سویدن برای افغانستان در استکهلم دایر شده بود، تعدادی از مقامات حکومت افغانستان، نماینده های موسسات بین المللی در افغانستان، کار شناسان امور افغانستان و مقامات حکومتی سوئد اشتراک داشتند. در این کنفرانس ناآرامی های جاری در افغانستان از زاویه های بین المللی، منطقوی و محلی مورد بحث قرار گرفت.   Bengt Kristiensson دبیر کل کمیته سویدن برای افغانستان  در مورد این کنفرانس  میگوید.ما یک تصویر واقعی در مورد افغانستان بدست آوردیم. از آن جمله مشکلات نبودن امنیت و نا آرامی های جنگی در مناطقی از افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در عین حال خاطر نشان شد که پیشرفت های مثبتی در بخش های سیاسی، انکشافی، صحت و تعلیم و تربیه صورت گرفته و ضرورت است این بخش ها بیشتر توسعه یابد. از یک طرف یک گرایش نظامی وجود دارد که ناراحت کننده است، و از طرف دیگر تغییرات و انکشافاتی که در پنج سال اخیر رخ داده به مراتب مثبت و خوشبینانه است. نا آرامی های افغانستان پیچیده است. در داخل کشور علاوه بر موجودیت گروه های نظامی و سیاسی مختلف که با عث ادامه جنگ میشوند، یکی از دلایل دیگر آن را عزیز رفیعی، رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان، چنین میگوید.
شرایط موجود در افغانستان نه تنها مردم افغانستان را دامنگیر فقر و بد بختی کرده، بلکه تاثیرات آن در منطقه و سایر نقاط دنیا چشمگیر است. Michael Semple، معاون نماینده خاص سیاسی اتحادیه اروپا در افغانستان  Gunnilla Carlsson ، وزیر کمک های بشری سوئد نیز در این کنفرانس اشتراک داشت و  وی در مورد کمک های مالی به افغانستان چنین گفت کمک های سالانه سوئد به افغانستان 300 ملیون کرون است و این رقم سوئد را در جمله ده کشور قرار میدهد که بزرگترین کمک را به افغانستان میکنند. کمک های ما در بخش های تعلیم و تربیه، صحت و ساختار های زیربنایی جامعه است و در  همین بخش ها هم واقعآ نیاز وجود دارد. ما خواهیم دید که اگر بتوانیم کمک های خود را افزایش دهیم. مهم این است که کمک دهنده های بیشتری را پیدا کنیم زیرا نیاز در افغانستان بی حد زیاد است. در ختم کنفرانس Gunnilla Carlsson  و حنیف اتمر، وزیر تعلیم و تربیه افغانستان، نشستی داشتند که در مورد موضوعات بحث شده در این نشست حنیف اتمر گفت. Bengt Kristiensson از نتیجه ی این کنفرانس راضی بود. ما دیالوگ های خوبی میان افغانها و سوئدی ها داشتیم. ما از مقامات افغانی و از نماینده جامعه مدنی افغانستان شنیدیم. ما بحث های سازنده ی داشتیم. اما ملک ستیز، مسئوول برنامه های افغانستان و آسیای میانه در مرکز مطالعات جهانی حقوق بشر در دنمارک، چنین میگوید در این کنفرانس زمان برقراری صلح و آرامش در افغانستان را هیچ کسی نمیتواند حدس بزند. Bengt Kristiensson میگوید که امروز هیچ کس اینرا نمیداند. قسمیکه در این کنفرانس شنیدیم عوامل مختلفی در سطح کشور، منطقه و خارج از منطقه وجود دارد که بالای سوالات صلح و جنگ در افغانستان تاثیر میگذارد. با چندتن از سخن رانان جلسه جداگانه گفتگوشده است: