Samarbete ska motverka yrkeskriminella

En lång rad svenska myndigheter ska hjälpa polisen att göra livet svårare för organiserade brottslingar. Det föreslår justitieminister Beatrice Ask (m), som nu bland annat bjuder in Försäkringskassan, Skatteverket och kommunerna till överläggningar.

– Vi behöver ta krafttag mot den grova och organiserade brottsligheten och då måste man arbeta brett och på olika nivåer, säger Beatrice Ask.

– All erfarenhet av den här brottsbekämpningen visar att det inte räcker bara med polisinsatser, utan alla myndigheter måste dra åt samma håll.

Fuskar med bidrag
Tanken bakom Beatrice Asks förslag är att yrkeskriminella inte bara begår grova och dramatiska våldsbrott utan även till exempel fuskar till sig bidrag, fifflar med skatten eller tjänar svarta pengar i krogbranschen.

Därför ska svenska myndigheter bli bättre på att informera varandra och polisen om vad de upptäcker om brottslingarna, men också på att hindra de kriminella i deras jakt på pengar. Beatrice Ask tar försäkringskassan som ett exempel.

– Det är ju inte ovanligt att personer som är involverade i sådan här brottslighet lever på bidrag samtidigt som man bedriver annan verksamhet. Då är det viktigt att kolla upp hur de finansierar sitt levebröd.

Så du hoppas att myndigheterna ska hjälpas åt att störa yrkeskriminella?

– Absolut, och det är ju så man gjorde i Danmark med framgång. Jag tror att vi kan göra ännu lite mer. Då behöver myndigheterna träffas och hitta en gemensam strategi.

Beatrice Ask bjuder nu in en lång rad myndigheter plus Sveriges kommuner och landsting till en träff 22 november. Tanken är att det ska bli starten för ett organiserat samarbete som ska vara igång till påsk.

Inbjudan kan ses som regeringens svar på förslaget om vad som brukar kallas ett svenskt FBI, och som Beatrice Ask inte vill ha. Det är rikspolischefen Stefan Strömberg som föreslagit att den organiserade brottsligheten ska bekämpas med 200-300 poliser som en nationell resurs under en ny central ledning.

S positivt till förslaget
Socialdemokraterna har nyligen välkomnat det förslaget, och kallat Stefan Strömberg till riksdagens justitieutskott i dag, tisdag, för att berätta om det.

Stefan Strömberg finner sig utan protester i att regeringen inte vill ha hans modell och säger att Beatrice Asks förslag är bra.

– Vi har kommit rätt långt när det gäller myndighets-samverkan. Jag tror att man kan komma längre med andra lösningar, men nu är det myndighetssamverkan som förefaller vara statsmakternas inriktning på det här området, och då är det det som vi får arbeta efter, säger Stefan Strömberg.

Fredrik Furtenbach
fredrik.furtenbach@sr.se