Internetbedrägerierna blir allt fler

Bedrägerier på internet har ökat kraftigt. Till och med oktober i år har det kommit in drygt 4600 anmälningar, det är åtta gånger så många som motsvarande period i fjol.

Privatpersoner drabbas allt oftare, och det gäller också barn. Det gäller till exempel spelfigurer till dataspelet World of Warcraft, som aldrig har levererats, skriver Sydsvenskan.

Enligt Anders Ahlqvist, chef vid Rikskriminalens internet-spaningsgrupp är tendensen med de ökade bedrägerierna tydlig och med hjälp av internet kan brottslingar enkelt lura till sig en liten summa pengar ett oändligt antal gånger. 

I oktober anmäldes 481 brott i Sverige, det är en ökning med 60 procent jämfört med motsvarande månad i fjol.