Lyckat för grön rehabilitering

Den psykiska och fysiska hälsan hos långtidssjukskrivna förbättras markant med hjälp av så kallad grön rehabilitering.

Det visar en första utvärdering av kurserna vid Örtagårdens läkande trädgård söder om Kalmar som än så länge är det enda etablerade centrat för grön rehabilitering i Kalmar län.

Deltagarna har ökat sin livskvalitet bland annat genom att hitta balans mellan vila och aktivitet, lära sig säga nej och genom att lära sig verktyg för stresshantering. Flera har blivit av med ångest- och depressionssymtom genom kurserna.

Örtagården har funnits i drygt ett år och drivs med EU-medel i samarbete med landstinget i första hand fram till årsskiftet

Än är det osäkert hur framtiden kommer att se ut, men man söker bland annat nya EU-medel och ett utökat samarbete med Samordningsförbundet där landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ingår. Målet är också att nå ut till fler arbetsgivare.