Får skjuta besvärliga spillkråkor

Fastighetsägare i Storsjö kapell har fått tillstånd att skjuta spillkråkor, trots att de är fridlysta

Nu ska fastighetsägarna runt Storsjö kapell slippa de problem de haft med hackspettsarten spillkråka de senaste åren.

I flera år har spillkråkor hackat stora hål i husens träfasader och orsakat skador för många tusentals kronor.

Nu har länsstyrelsen kommit fram till att det är så gott om spillkråkor i dag att den fastighetsägare som ansökt om att få skjuta spillkråka får göra det trots att fåglarna är fridlysta.