Äldre oftare deprimerade i Norrland

Det är ett vanligt men allvarligt folkhälsoproblem att var fjärde person över 85 år är deprimerad.

- Flest deprimerade åldringar har vi i norra Sverige, det säger Ellinor Bergdahl, doktorand vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering i Umeå.

Många människor kanske hittar en glädje i att åldras, livet förändras och man hittar en ny roll i samhället. För andra blir åldrandet ensamt. Sjukdomar kanske gör att kroppen och hjärnan inte fungerar som tidigare. Då kan själen komma i kläm.

Depressioner bland de allra äldsta är vanliga nästan var fjärde person som är äldre än 85 är deprimerad. En tredjedel av dessa saknar helt behandling och bland de behandlade har många kvardröjande symtom, framgår av den avhandling som Ellinor Bergdahl försvarar vid Umeå universitet den 16 november.

Rut Eriksson, Lilian Söder och Rose-marie Åström träffas varje vecka på dagverksamheten på servicehuset Hemgården i Umeå.

Här handarbetar och fikar dom tillsamman men det är inte det som är det viktigaste det viktigaste är att umgås och att prata.Ofta pratar de om vad som står i tidningarna och diskuterar både livets små och stora frågor, berättar Lilian Söder.