Försenad utbetalning av jordbruksstöd

Utbetalningarna av jordbruksstöd för skötsel av skogsbeten och annan kulturmark på Gotland försenas. Anledningen är personalminskningar vid länsstyrelsen på Gotland, som gör att det blivit för stor arbetsbelastning på personalen som hanterar jordbruksstödet, uppger Gotlands Allehanda.

Det handlar om miljonbelopp enligt Thomas Persson som är strategisk chef vid länsstyrelsen på Gotland, som tycker att det är beklagligt att markägare får vänta på sina pengar.

Han tycker att konsekvenserna är oacceptabela och att det hela gör att länsstyrelsen förlorar i trovärdighet.