Fler privata vårdgivare på Gotland

Gotlands kommun vill införa ett nytt system där alla kan göra egna val om vem som ska ge dem vård vid vårdcentralerna.

Det här öppnar upp för fler privata aktörer inom sjukvården. Men först ska ett regelverk utformas för hur nya vårdgivare ska få tillstånd.

Slutligt beslut i frågan tas i kommunfullmäktige i november.