Älvestad planerar för en ny kyrka

Den nedbrunna Älvestad kyrka i Motala kommun kan komma att ersättas av en helt modern kyrka.

Planerna för återuppbyggnaden ska presenteras och diskuteras på ett möte för allmänheten nu på torsdag.

Än är arkeologerna inte klara med sin undersökning av ruinen. Men de har hittat rester av den ursprungliga romanska kyrkan på platsen och även funnit flera tidigare okända gravar.

Man har också hittat en samling mynt som kan vara tappad kollekt från 1700-talet.

- Vi har hittat en hel del mynt under brandlagren, de ligger inte i några speciella koncentrationer. Så man kan tänka sig att det är tappade kollektmynt, säger Anders Lundberg från länsmuseet.

Än finns inget formellt beslut om att en ny kyrka ska byggas på platsen. Men en arkitekt är inkopplad och på mötet på torsdag kommer planerna för en modern kyrka att presenteras, anpassade efter dagens seder i Svenska kyrkan.

- Vi har något som kallas för centralaltaret, man kanske ska bygga upp altardelen på ett annat sätt än vad som har varit tidigare, säger Arne Ekholm, kyrkvärd och fastighetsansvarig i pastoratet.

Det har inte kommit så mycket pengar i brevlådan vid kyrkogrinden för kyrkans återuppbyggnad. Men försäkringsbolaget betalar en del, och så har kyrkan sökt pengar - sju miljoner kronor - från statens kassa för kyrkoantikvarisk ersättning. Om det räcker är oklart.

Raina Medelius
raina.medelius@sr.se