Rälsuppfinning från Luleå sparar pengar

Tester under året av en ny typ av räls, framtagen i Luleå, har fått över förväntan. Rerail heter en ny uppfinning som tagits fram Aurorum Science Park i Luleå. Genom ett helt nytt sätt att byta ut räls kan miljön, tid och mångmiljonbelopp sparas, faktorer som i sin tur ytterligare kan spä på intresset för rälsbunden trafik.

I takt med att allt fler upptäcker miljöförtjänsterna med att frakta gods och personer på räls har flera nationer inlett nyinvesteringar i rälsbunden trafik. Det stora problemet med all tågtrafik har dock alltid varit att reparationer och underhåll av räls är både är dyrt och mycket tidskrävande.

Idén med Rerail är enkel. Grundtanken är helt enkelt att ersätta dagens räls med en tvådelad dito. Slitbanan, dvs den del som slits av tågens hjul ”snäpps” fast på en behandlad stålskena och förses med ett tätskikt mellan de båda komponenterna.

När den delen är utsliten så byter man endast det yttre skiktet istället för att byta ut allt. Utöver att man därmed sparar mycket tid och pengar, är metoden dessutom mycket positiv för miljön. Rerails lösning innebär nämligen att endast ca 15 procent av rälsen byts i stället för hela rälsen.

Eftersom tillverkning av ett ton räl skapar två ton koldioxid, kan stora mängder koldioxidutsläpp sparas bara genom att stålåtgången minskar. För den globala världsmarknaden skulle det exempelvis kunna innebära en besparing på ca tio miljoner ton koldioxid årligen, motsvarande 15 procent av Sveriges årliga utsläpp av koldioxid.

Under 2007 har rälsen testats vid SSAB:s anläggningar i Luleå och utvärderingen lovar gott. Slitaget på Rerail var avsevärt mindre än på standardrälsen.