Män dör oftare i trafiken

Män omkommer oftare i trafiken än kvinnor men i Uppsala län är det mer jämt fördelat än i landet i övrigt. Det är NTF som räknat ut hur många som omkommit i trafiken hittills i år, i Uppsala län 11 män och 8 kvinnor.

Orsaken till att fler män än kvinnor dör i trafiken är enligt NTF bland annat att män tror sig vara bättre förare än kvinnor.