Företag ansvariga för gamla miljösynder

Företagare kan tvingas betala miljonbelopp för saneringen av gamla miljösynder, även om man själv inte orsakat dem. Länsstyrelsen i Östergötland anser att reglerna slår orimligt hårt i många fall och kräver en lagändring.

Bengt-Åke Bengtsson är koncernchef för företaget Boxholms AB som riskerar få betala mångmiljonbelopp för förorenad mark man aldrig ens använt.

– Här ser du alltså ett område där det varit träimpregnering för länge sedan. Även på andra sidan bron finns träimpregnering. Ungefär 85 procent har skett före 1969, och då fanns det inga regler för miljöfarligt arbete.

Men här i marken gömmer sig en hel del gifter?

– Här finns en del gift, ja.

Bengt-Åke Bengtsson pekar ut över ett idag öde område intill södra stambanan som hans företag nu enligt lagen tvingas ta ansvar för. Han har aldrig själv ägt området, men köpte själva företagsnamnet av den tidigare markägaren för mer än 20 år sedan, och det räcker enligt lagen.

– Man vill ju att vi ska göra provtagningar här och ta den kostnader. Sedan finns ju risk att vi kan ta en stor del av saneringskostnaderna, och det tycker jag inte är schysst. Det kan kosta runt 26 miljoner ungefär.

Upp till 40 år gamla föroreningar
Kraven på betalningsansvar kommer från länsstyrelsen och har sin grund i miljöbalken. Ett företag eller en markägare kan bli ekonomiskt ansvarig för föroreningar som skett för upp till 40 år sedan, oavsett vilken skuld man har till det som skedde.

Det har nu fått den östgötska länsstyrelsen själv att reagera. I ett brev till regeringen kräver landshövding Björn Eriksson att lagen ändras.

– Det är inte rättfärdigt. Om en företagare som är helt oskyldig drabbas av någonting som hände för 40 år sedan, och inte har haft någon möjlighet att förebygga det, då känns det vansinnigt tokigt att den personen ska dömas att betala.

– Jag tror att de som skrev den här lagen, vilket var under den gamla regeringens tid, de förutsåg nog inte de här fallen. Jag tycker att det känns väldigt konstigt att behöva utfärda ansvar mot en oskyldig person, när det inte är rättfärdigt.

Ställs på sin spets
Boxholmsfallet är det första i Östergötland där ansvarsfrågan ställs så tydligt på sin spets. Men Björn Eriksson menar att det finns mängder av liknande fall under uppsegling i Sverige, när lagen nu ska börja tillämpas. Men frågan är vem som då ska betala.

– I sådana här fall är det mer en fråga för det allmänna. Jag vill ju inte att smörjan ska ligga kvar nere i jorden, men det är ju mer rättfärdigt om vi alla står för det, än att en fullständigt oskyldig individ ska bära allt själv.

Daniel Rundqvist
daniel.rundqvist@sr.se
Anton Frank
anton.frank@sr.se