Få knarkdomar i länet

I Kalmar län döms färre för narkotikabrott är i andra län, det visar statistik från Brottsförebyggande rådet.

Kalmar län hade 2006 enligt BRÅ bara 160 dömda per tusen invånare- det är landets lägsta siffra. I Örebro fanns nästan 400 dömda per tusen invånare.

BRÅ konstaterar i sin rapport att det är främst cannabis och amfetamin som är den vanligast drogen i samband med domar runt om i landet

Statistiken visar också att antalet dömda för narkotika brott har fördubblats under en tio års period jämt fördelat över riket.

Förklaringen till de låga siffrorna kan vara att antingen det finns få narkotika brottslingar i länet eller att polisen inte satsat tillräckligt vad det gäller bekämpandet av den brottstypen .