Skolor i centrala Sundsvall kan läggas ner

Det blir troligen skolor i centrala Sundsvall som kommer att föreslås för nedläggning, när skolpolitikerna i dag ska enas om ett förslag att stänga skolor i kommunen.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har ett extramöte tisdag eftermiddag, där politikerna ska enas kring vilka skolor som ska stängas.

Det är skolorna i centrala Sundsvall som tappar flest elever till friskolor, säger Martin Johansson, socialdemokratisk ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

– Generellt sett är det i centrala delar de nya skolorna startat, och där vi från kommunens sida tänker starta en ny skola med montessarieinriktning. Så man kan säga att det är i centrum det förändrats, och det är där vi behöver förändra vår situation också, säger Martin Johansson, ordförande för barn- och utbildningsnämnden och socialdemokrat.

Bakgrunden är att det blir allt färre elever i de kommunala grundskolorna, framförallt på grund av att alltfler elever väljer friskolor.

Då vill kommunen minska kostnaderna för lokaler inom skolförvaltningen, och det innebär med stor sannolikhet att skolor kommer att läggas ner.

Om politikerna lyckas ta fram ett gemensamt förslag under tisdagen, kommer rektorer att få information om förslaget tisdag kväll, och medarbetare och föräldrar på skolorna kommer att få information i morgon onsdag.

Se även: