Få knarkdömda i länet

I Kalmar län döms färre knarkbrottslingar än i de flesta andra län. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet.

Kalmar län hade 2006 enligt BRÅ bara 160 dömda per 100 000 invånare. I Örebro fanns nästan tre gånger så många.

BRÅ konstaterar i sin rapport att det är främst cannabis och amfetamin som är den vanligast drogen i samband med domar runt om i landet

Statistiken visar också att antalet dömda för narkotika brott har fördubblats under en tio års period jämnt fördelat över riket.

Förklaringen till de låga siffrorna i länet kan vara att antingen det finns få narkotika brottslingar i länet eller att polisen inte satsat tillräckligt vad det gäller bekämpandet av den brottstypen .