Tuff behandling ska rädda personer med ätstörningar

Personer i Västmanland med mycket svåra ätstörningsproblem ska nu kunna få bättre hjälp. Landstingets ätstörningsenhet, har börjat med en ny omfattande och tuff metod som främst riktar sig till personer som skadar sig själva, genom att till exempel skära sig.

- De här patienterna har farit illa och mått dåligt under lång tid så det är ju väldigt roligt att vi får prova på det här, säger Ann-Cathrine Ahlén, chef på ätstörningsenheten i Västerås som tar emot patienter från hela länet.

Den nya behandlingsmetoden kallas DBT, vilket är en förkortning för Dialektisk beteendeterapi, och kommer ursprungligen från USA. Den går ut på att patienten får en egen terapeut och bland annat träning i att hantera ångest, reda ut konflikter och att våga ta mer plats.

Används på andra håll

Metoden används redan idag på en del håll i Sverige, bland annat i Uppsala, med bra resultat:

- Med den här behandlingsmetoden minskar självskadorna och suicidförsöken och därmed så räddar man liv, det har visat sig att man gör det, säger Ann-Cathrine Ahlén.

Behandlingsmetoden DBT har alltså nyligen börjat användas här i Västmanland. Än så länge i liten skala, på cirka nio patienter, men tanken är att utöka satsningen framöver.
Ann-Cathrine Ahlén berättar att behandlingen är mycket omfattande och patienten måste först skriva på ett kontrakt:

- Det är en tuff behandling och det är en lång behandling och patienterna får genomgå många, långa diskussioner med sin terapeut så att man känner att man verkligen är beredd att gå in i det här.

Tuff behandling

- Man har en fast agenda vid varje samtal och den bygger först och främst på att se om patienten har skadat sig sedan man sågs sist. Är det så att patienten har skurit sig så sitter den frågan högst upp på agendan och då kommer man inte undan, man är alltså tvungen att prata om situationen som uppstod när man skadade sig, och det brukar man inte vilja göra.