Västerås bokskatt katalogiseras

Västerås stadsbibliotek har tillsammans med biblioteken i Skara och Växjö beviljats ett bidrag från Riksbankens jubileumsfond för att fortsätta katalogisera medeltida boksamlingar.

- Det här betyder att vi har kunnat sätta igång det här arbetet med att katalogisera, säger Jan Larsson som är bibliotekarie och ansvarig för det gamla stiftsbiblioteket. Bidraget är på 3,5 miljoner kronor och gör att man nu kan fortsätta det arbete som man påbörjade för ett och ett halvt år sedan med att katalogisera och i viss mån digitalisera äldre medeltida samlingar.

Samlingen, som innehåller drygt 45 000 böcker och en okänd mängd småtryck, har funnits vid Västerås gamla stiftsbibliotek sedan medeltiden och innehåller främst fackböcker. Att de nu katalogiseras innebär att de blir tillgängliga för forskare och andra intresserade över hela världen.

- Det är ett internationellt kulturarv, säger bibliotekarien Jan Larsson.