Barn har ofta sömnsvårigheter

Problem med barnens sömn är en av de vanligaste frågorna från föräldrar som kommer till BVC, barnavårdscentralen.

Men det är sällan barnet som lider av sömnbrist, säger psykolog Inger Bäckström på BVC på Familjecentralen i Härnösand.

Det är istället föräldrarna som har svårt att orka när barnet inte kan somna eller vaknar ofta på nätterna.

Det går att ändra småbarns sömnmönster säger BVC-sköterska Lilian Brattmyr, men det finns inte en enda metod som passar alla.

Däremot kan det vara bra för alla att försöka skapa rutiner kring sänggåendet så att det blir likadant varje kväll. Det ger barnet trygghet och ro att somna in.

– Småbarn med svåra sömnsvårigheter kan i extremfall få medicinsk hjälp att sova. Men då handlar det inte om vanliga sömnmedel, säger läkaren Tina Melander på barnmottagningen i Härnösand.

I stället kan man då skriva ut till exempel allergimediciner där trötthet ofta är en av biverkningarna.

Vad gäller äldre barn ser det ut som att sömnmedelsanvändandet har ökat. Detta enligt siffror från socialstyrelsen som Svenska Dagbladet hänvisar till.

Orsakerna kan vara att fler depressioner upptäcks bland barn och att barn med adhd ofta har svårt att sova. Mellan 2000 och 2006 ökade utskrivningen till barn under 15 år med 12 procent.

Ulla Öhman
ulla.ohman@sr.se

Se även: