Avled efter stora brister i vården

Socialstyrelsen riktar skarp kritik mot Blekingesjukhuset efter att en patient avlidit på sjukhuset på grund av ett brustet magsår.

Mannen sökte hjälp tre gånger under mindre än två dygn men fick enligt Socialstyrelsen inte den vård man kan begära.

Enligt Socialstyrelsen har handläggning präglats av passivitet och brister i både utredning, behandling och övervakning.

Man ser allvarligt på det som hänt och ska följa upp det vid nästa tillsynsbesök.