Handikappbostäder privatiseras

Nu ska också de handikappades hem, LSS-bostäderna, privatiseras i Borås. Idag drivs alla LSS-boenden i Borås av kommunen och på FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, välkomnar Bo-Lennart Andersson nya företag.

FUB:s ombudsman Bo-Lennart Andersson lägger stor vikt vid att kommunen ska styra vården så att individernas behov tillgodoses.

Det har länge rått stor brist på bostäder till handikappade i Borås - och gör det fortfarande - och kommunen har kritiserats för bristen. Men nyligen har ett nytt LSS-boende på Hestra och på måndag väntas Borås kommunstyrelse godkänna två nya på Trandared och i Villastaden.

Samtidigt har den borgerliga majoriteten i Borås länge letat efter fler verksamheter som kan konkurrensutsättas. Bland annat drivs numera delar av skolorna, hemtjänsten och äldreomsorgen av privata företag. Nu är det alltså de handikappades tur.

Men Bo-Lennart Andersson, som vill höja kvaliten, tror inte att det finns några pengar att göra på handikappboende:

Fotnot: LSS står för Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.