Fet kost inte dålig för hjärtat

Det är inte fettet i maten som gör att människor drabbas av hjärt- kärlssjukdom, det är istället bristen på frukt och grönt som gör folk sjuka. Det visare en studie av 30.000 Malmöbor om hur kost och livsstilsfaktorer påverkar hälsan. Margrét Leósdóttir som är läkare på Kardiologiska Kliniken Universitetssjukhuset i Malmö är en av forskarna som arbetat med studien.

– Det som vi har kommit fram till är att det totala fettintaget inte verkar inte ha något samband med risken av att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom. Mättat fett hittade vi heller inget samband (med hjärt- och kärlsjukdom)

Äldre studier har visat att det finns ett samband mellan fet kost och hjärtsjukdom som tex stroke och hjärtinfakt. Men Margrét Leósdóttir menar att det är studier där man har gjort en felaktig koppling och missat sambandet att personer som äter mycket fett, ofta äter osunt i övrigt, med små mängder frukt å grönt.

– Vår misstanke är ju att i många av de tidigare studierna så justerade man ju inte för övriga kostfaktorer på samma sätt som man gör idag. Och saken är nämligen så att de som äter mycket fet mat de äter ju väldigt lite frukt och grönsaker också. Det har man visat i flera studier. Och frukt och grönsaker var en av de faktorer som starkast skyddar mot hjärt kärlssjukdom vad det gäller kosten, säger Margrét Leósdóttir som är läkare på Kardiologiska Kliniken Universitetssjukhuset i Malmö.