Ap-fossil tyder på tidig separation

Människor och apor gick skilda vägar tidigare än man trott. Det visar flera fynd den senaste tiden av ap-fossil i Afrika. Det säger Jan Ove Ebbestad på Evolutionsmuseet i Uppsala.

– De här nya fossilfynden visar att den här splitten måste ha hänt mycket tidigare än vad de molekylära data säger, så vi måste revidera vår utvecklingshistoria baserat på de här nya fynden.

Den senaste tiden har forskare i både Kenya och Etiopien hittat tänder från stora ap-arter som levde för omkring tio miljoner år sen. Det är tydligt att de kommer från APOR, och det betyder att de redan hade skiljts från människan i utvecklingen. Det här motbevisar tidigare studier av arvsanlag som tytt på att människan skildes från stora apor som gorillor och orangutanger först för åtta miljoner år sen.

Den yngsta kända gemensamm anfadern för både människor och apor levde för 13 miljoner år sedan i Spanien, och de nya fossilfynden av tidiga apor för forskarna ett steg längre i arbetet med att ringa in den allra sista gemensamma släktingen.

Det har spekulerats i om utvecklingen av stora apor skedde i Europa eller i Afrika. Den apa som tidigare var äldst hittades i Grekland, men i och med de nya fynden tar Afrika tillbaka ledningen. Åtminstone tills nästa fossil hittas.