Kopparåldern tidigarelagd

Nya arkeologiska fynd i Serbien tyder på att användningen av metaller i Europa började klart tidigare, kanske 500 år tidigare, än man hittills trott.

Den så kallade kopparåldern, som föregick brons- och järnåldern, verkar ha inletts i området så tidigt som runt år 5 500 före Kristus.

I närheten av orten Vinca, en mil öster om Belgrad, har man tidigare hittat Europas äldsta gruva, och nu har man där funnit resterna av en smedja. Det handlar om ett 25 kvadratmeter stort rum med väggar av trä tätade med lera, och med en skorstensförsedd smältugn på utsidan.
I anslutning till smedjan hittade man också en hammare och en mejsel av koppar.

Metall började användas i Europa en tid efter att motsvarande landvinning gjorts i Mellanöstern.