Ytterligare 300.000 kronor i vite för Packet Friends Trading AB

Nu ansöker Länsstyrelsen återigen om att Packet Friends Trading AB i Älvenäs ska betala vite. Det är ytterligare 300.000 kronor som Länsstyrelsen vill att miljödomstolen beslutar om att företaget ska betala.

Detta för att företaget skulle vidtagit åtgärder vid deponin för att minska risken för olyckor och miljöskador. Något som skulle varit åtgärdat den sista oktober i år men som fortfarande inte gjorts.