Fornlämningar på Visingsö får tas bort

En fastighetsägare på Visingsö får nu tillstånd att ta bort delar av nyupptäckta förhistoriska boplatser, som hittats där han planerar att bygga nya hus.

Men villkoren är, att mannen först låter undersöka och dokumentera fornlämningen och han får själv stå för den notan.

Fastighetsägaren hade först planerat att bygga norr om sin fastighet, men när det visade sig att det fanns fornlämningar där, ansökte han istället om att få bygga på en annan plats. Men också där hittades fornlämningar. Det är alltså dem han får tillstånd att ta bort, på egen bekostnad.