Seminarium med miljön i fokus

Idag, tisdag, håller Regionförbundet i Örebro ett seminarium i Örebro, där dom kommer att diskutera om det är värt att satsa på miljöfordon med förnybara drivmedel, och vilken typ av bränsle som ger bäst miljöeffekt och ekonomi.

Medverkande är bland annat Kjell Aleklett, professor i fysik vid Uppsala universitet som diskuterar den framtida bristen på olja. Dessutom medverkar representanter från Gröna bilister, Ecotraffic och ITS- Intelligenta Transportsystem.