Ingen kommunjurist till Finspång

Det ser inte ut som om Finspångs kommun kommer att anställa någon jurist.

I början av året föreslog moderaten Carl-Gustaf Mörner i en motion till kommunfullmäktige att Finspång bordet anlita en person med juridisk kompetens på hel- eller deltid eller samarbeta med någon annan kommun. Men kommunen anser inte att de har råd att anställa en jurist.

Orsaken var enligt motionären flera komplicerade ärenden där kommunen fått anlita expertis utifrån till flera rättsliga processer.

Men kommunstyrelsekontoret anser att dom juridiska konsultationerna inte kommer upp i de summor de skulle kosta att anställa en kommunjurist och föreslår att kommunstyrelsen avslår motionen.