Slussombyggnad påverkar Mälaren

Ombyggnaden av Slussen i Stockholm kommer att påverka orter runt hela Mälaren.

Det som kommer att förändras är den så kallade tappningshastigheten, alltså hur mycket vatten som kan släppas ut ur Mälaren.

Vattennivån måste regleras hårdare, bland annat på grund av klimatförändringarna.

Stockholms stad vill släppa ut mer vatten ur Mälaren och reser nu runt till berörda kommuner för att informera och diskutera detta.

Under tisdagskvällen hålls ett samrådsmöte i Västerås, där allmänheten kan få ställa frågor.