Avslår överklagande vid Fardume

Regeringen har avslagit ett överklagande av ett tillfälligt förbud att utan tillstånd av länsstyrelsen på Gotland avverka träd på en fastighet som är en del av ett planerat naturreservat vid Fardume träsk på norra Gotland.

Ägaren till skogsfastigheten överklagade länsstyrelsens beslut och ansåg att han själv värnade om skogen och inte kunde se värdet av att skogen lämnas för fäfot och växer igen.

Ägaren ansåg att han lider ekonomisk skada som han ville ha ersättning för.

Men regeringen tyckte att länsstyrelsen haft fog  att besluta om det tillfälliga förbudet, i väntan på ett slutligt ställningstagande om skydd för området och därför avslår regeringen överklagandet.