Brist på frukt och grönt en riskfaktor

Det är inte fettet i maten som gör att människor drabbas av hjärt- kärlsjukdom, utan bristen på frukt och grönt som gör folk sjuka. Det visare en studie av 30 000 malmöbor som gjorts på Universitetssjukhuset i Malmö.

– Det totala fettintaget verkar inte ha något samband med risken fatt drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. Mättat fett hittar vi inte heller något samband med, säger Margrét Leósdóttir, läkare på kardiologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Malmö.

Äldre studier har visat att det finns samband mellan fett kost och sjukdomar som stroke och hjärtinfarkt. Men Margrét Leósdóttir menar att man missat sambandet att personer som äter mycket fett ofta äter osunt i övrigt med små mängder frukt och grönt.