Kulturpriset till Lärbro hembygdsförening

Gotlands kommuns kulturpris 2007 går till Lärbro hembygdsförening. Det beslutade kultur- och fritidsnämnden i dag.

Lärbro hembygdsförening får bland annat priset för arbetet med Krigssjukhusmuseet i Lärbro. Där har hembygdsföreningen bland annat samlat gamla bilder, inventarier och filmer.

Priset som är på 25 000 kronor kommer att delas ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december.

Det var vid 2:a världskrigets utbrott som det beslutades att uppföra ett krigssjukhus i Lärbro samhälle.

Arbetet påbörjades 1939 och avslutades 1942. Sjukhuset var då Sveriges största och modernaste i sitt slag. Verksamheten upphörde 1946.

Sjukhuset omhändertog såväl militär som civil personal och fungerade delvis också som civil vårdcentral.

1944 mottog sjukhuset ett stort antal baltiska flyktingar.

1945 fick sjukhuset i uppdrag att vårda koncentrationslägersfångar som bland annat kom från lägren i Bergen-Belsen och Auschwitz.

Den 25 juli 1945 anlände ett Rödakorsfartyg med 151 patienter från 17 länder och den 29 juli anlände ytterligare 150 patienter.

Sammanlagt anlände cirka 500 koncentrationslägerfångar till Lärbro.

På Lärbro kyrkogård finns 44 krigsgravar varav 9 är judiska.

Det gamla krigssjukhuset blev så småningom fångvårdsanstalt som verkade under åren 1957-1995.

Huvuddelen av byggnaderna finns kvar från krigssjukhusets tid.

Lärbro Hembygdsförening har tillsammans med ägarna till vandrarhemmet Grannen gjort iordning ett litet museum, med utställningsmateriel, autentiska dokument och foton som beskriver den gångna verksamheten.

Av de krigsfångar som kom till Lärbro var många polacker.

De polska myndigheter har visat stort intresse för denna museiverksamhet genom att bland annat låta uppsätta minnesstenar vid såväl det gamla krigssjukhuset som vid Lärbro kyrkogård.

(källa: Lärbro Hembygdsförening)