Språket den 13 november Ord vi älskar att hata

Incitament, livspussel, varumärke, återkoppling - alla är de modeord och som sådana väcker de ofta starka känslor. Professor Lars-Gunnar Andersson diskuterar livslängd och andra typiska drag hos några modeord som lyssnare skrivit om.
Dessutom presenteras årets två mottagare av Sveriges Radios språkpris - som båda ogillar ett visst modeord. Hör vilket i veckans program!
I ett reportage berättar företrädare för fem yrkesgrupper om fackord de saknar. Sömmerskans, floristens, skomakarens, torghandlarens och frisörens ord är inte alltid kända idag.