Bidrag för mulltoalett

Norrköpings kommun vill minska på latrinhämtningen inom kommunen och vill genom ett bidrag därför uppmuntra de som istället byter till mulltoalett.

Enligt tekniska kontoret är hanteringen och transporten av latrin för de som inte är kopplade till det kommunala VA nätet problematiskt och kostsamt.

Ett 50% bidrag för att införskaffa en mulltoalett tror tekniska nämnden kommer att minska på latrinhanteringen inom kommunen.

Idag finns det 150 åretrunt bostäder med latrintömning i Norrköpings kommun och ungefär 1200 kunder som använder tjänsten sommartid.