Ingvar Storm och Lotte Nord tilldelas Sveriges Radios språkpris

Sveriges Radios språkpristagare 2007 offentliggjordes idag av Anna-Lena Ringarp i programmet i P1. Priset, som utdelas för föredömlig behandling av svenska språket, tilldelas i år Ingvar Storm, SR P1 och Lotte Nord, SR Västernorrland.

Motiveringarna lyder:
Ingvar Storm, SR P1
”En snabbtungad radioräv som på sekunden spanar in de exakta formuleringarna och under publikens jubel går i mål - utan tvekan eller upprepning!”

Ingvar Storm började arbeta på Sveriges Radio under 1970-talet. Under 1980-talet och fram till 1993 var han programledare för kultprogrammet Metropol som sändes i P3. Idag leder Ingvar Storm och i P1.

Lotte Nord, SR Västernorrland
”En dynamo som med välartikulerad geist tar sig an varje ny eftermiddag och laddar den med energi, språkglädje och originella bilder”

Lotte Nord har arbetat på Sveriges Radio sedan 2001, huvudsakligen som producent och programledare för aktualitetsprogram i . Lotte Nord har en bakgrund som nyhetssändare och reporter och hon har tidigare arbetat på SR Östergötland och SR Malmö.

Om Sveriges Radio språkpris:
Språkprisen ska främja det talade språkets utveckling och stimulera intresset för språkbehandlingen i radio. Två priser à tjugotusen kronor anslås årligen och utdelas, utan avseende på programkategori, till medarbetare vid Sveriges Radio. Ett pris går till medarbetare i riksprogram och ett till medarbetare i lokala program.