Kraftverkstappning i miljödomstolen

På tisdagen inleds förhandlingarna i miljödomstolen med anledning av att Skellefteå krafts ansökan om minska minimitappningen vid Bergnäs kraftstation inom Arjeplogs kommun. Kraftbolaget vill strypa tappningen av vatten från 35 till 25 kubikmeter per sekund.

Motståndet mot en minskad tappning är stort bland annat av turistnäring, boende i Slagnäs. Fiskeriverket som är en av remissinstanserna anser i stället att tappningen bör öka. En linje som stöds av Sportfiskarna som också kommer att delta vid förhandlingarna.

– Våra farhågor är att en sänkning från nuvarande minimum tappning kommer att påverka den skyddsvärda Bergnäsöringens lekområden i Bergnäsälven på ett negativt sätt. De enda kvarvarande lekområden för Bergnäsöringen är Slagnäsforsen och Bergnäsälven. Övriga ursprungliga lekområdena är överdämda, dom finns inte kvar, säger Robert Westin ledamot i Sportfiskarna.

Ida Björnstad, SR Norrbotten
ida.bjornstad@sr.se