Arbete och liv

Globaliseringen fortsätter med ständiga krav på förändring och flexibilitet. Hur påverkar detta vårt arbets- och samhällsliv och synen på dem som står utanför? OBS inleder en debatt om den tysta revolutionen i arbetslivet

2007-11-12
1. Jesper Meijling ger en introduktion
2. David Ericsson berättar om transportbranschen och livet som F-skattare och långtradarchaufför

2007-11-15
3. Maria Rankka, VD för tankesmedjan Timbro,  tycker det är bra med korta och tillfällliga anställningar, tryggheten måste framför allt ligga i den egna kompetensen

2007-11-22
Christer Sanne menar att allt vårt jobbande utgör ett hot mot miljön. Vi tjänar ihop mer och konsumerar mer, mer än vad miljön tål

2007-11-26
Kajsa Borgnäs, som är ordförande i Socialdemokratiska studentförbundet, menar att det inte räcker att ”sätta alla i arbete”, vi måste också diskutera arbetets innehåll och meningsfullhet

2007-11-28
Jonas Olofsson kritiserar hur ungdomar bemöts på den svenska arbetsmarknaden och efterfrågar alternativa vägar in

2007-12-07
Anika Agebjörn har läst rapporten  ”Städerskorna som försvann”, som visar att inte allt blir bättre bara för att kommunen privatiserar

2007-12-11
Luciano Astudillo (s) vill förbättra tryggheten för landets många småföretagare

2007-12-20
Vad är egentligen ett arbete? I dagens flexibla arbetsliv är det svårt att bygga stabila karriärer. Lars Magnusson diskuterar vad förändringarna på arbetsmarknaden innebär för våra liv.