Cancermiss Lex Maria-anmäls

Länssjukhuset i Halmstad anmäler ett fall till Socialstyrelsen enligt Lex Maria, för att prover som vid två tillfällen bedömts som godartade sedan visade sig vara cancer.

Bedömningarna gjordes av olika specialister vid de två tillfällena. Tidigare i år gjordes ett tredje ingrepp och då ställdes diagnosen malignt melanom, hudcancer.

- Detta är ett område där det ibland föreligger betydande diagnostiska svårigheter för att säkert kunna bedöma om det handlar om elakartade eller godartade förändringar, säger Göran Magyar, chefläkare på Länssjukhuset i Halmstad i ett pressmeddelande.