Klart med nya tjänster i växeln

Det är nu klart vilka som får de eftertraktade telefonisttjänstera i Riksantikvarieämbetets nya hus. 360 personer sökte de 5 telefonisttjänsterna vilket medförde att anställningsförfarandet tagit längre tid än beräknat enligt intendent Kjell Johansson.

Av de nu anställda kommer två från Gotlands kommuns växel, en som jobbade på Uniguide (när de fanns i Burgsvik), samt två från Stockholm. Ingen flyttar med från Riksantikvarieämbetets nuvarande växel.

De fem telefonisterna är anställda från 1 januari och den nya växeln skall från 1 februari ensam betjäna 14 olika myndigheter och museer i Sverige, ett regeringsuppdrag som Riksantikvarieämbetet har sedan många år tillbaka.