Domstols-nej till bergtäkt i Tännäs

Det blir inget av den bergtäkt vid Tännäs by i Härjedalen som Swerock AB i Helsingborg hade planerat.

Miljööverdomstolen slår fast att den tänkta täkten negativt skulle påverka turismen, friluftslivet och landskapsbilden i ett område som är av riksintresse för bland annat turism.