Nästan en halv miljard för arenan

KRISTIANSTAD. Det planerade bygget av en arena i Kristianstad och utvecklingen av området däromkring blir allt dyrare. Enligt kalkylen blir de beräknade investeringarna för bygget 450 miljoner kr. 

Idag presenterade kommunens tjänstemän det slutliga underlag, som ska ligga till grund för politikernas beslut.

Investeringarn för bygget beräknas till runt 450 miljoner kronor. Det är över 100 miljoner kronor mer än vad som sagts tidigare.

Därutöver tillkommer sanering av mark och renovering för åtskilliga miljoner kronor av den gamla idrottshallen längre fram i tiden.

Om politikerna säger ja till planerna ska arenan byggas och ägas av det kommunala bolaget ABK. Arenan ska vara klar 2010. 2010.