Kyrkan vill ha kvar BO

En nerlägging av Barnombudsmannen är ett allvarligt angrepp mot barnens möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda. Det anser Västerås stift, med biskop Claes-Bertil Ytterberg i spetsen, och protesterar mot ett förslag att lägga ner Barnombudsmannen och ersätta den med en barndelegation istället.

Det är nödvändigt att ha en myndighet, som bevakar barnens rättigheter och som driver frågor ur barnens perspektiv i förhållande till myndigheter, institutioner föreningar och organisationer, anser stiftet.