Ingen oro hos tjänsteföretagen

Genom att höja gränsen för vad man grannar, bekanta eller privatpersoner emellan ska kunna utföra för tjänster åt varandra utan att betala skatt tror Skatteverket att acceptansen för skattesystemet i stort skulle öka.

Blir förslaget verklighet skulle en mycket stor del av det som i dag är svartjobb bli vita tjänster men för staten skulle förslaget ändå bara innebära minskade skatteinkomster på mellan 20 och 30 miljoner kronor om året, enligt Skatteverkets beräkningar.

Bidragsfuskare får lättare
Visst skulle systemet också kunna underlätta för personer som till exempel bidragsfuskar och på sidan av utför exempelvis städtjänster, säger Åsa Johansson, rättslig expert på Skatteverket och säger att man också tagit upp problemet i de interna diskussionerna på Skatteverket och att det finns med i beräkningarna.

Åsa Andersson, vd för Hemfrid som säljer städtjänster, tycker trots den risken att Skatteverkets förslag är bra.

– Jag tycker att det är positivt och ett steg i rätt riktning att få ett skattesystem som faktiskt som folk faktiskt kan leva efter.

Men finns det inte en risk att ni tappar kunder på det här sättet?

– Jag tror inte det. Det är fortfarande en beloppsgräns som är ganska låg och våra kunder köper ju tjänster mer kontinuerligt i vardagen. Jag ser inte att det skulle vara något större hot för Hemfrids del, säger Åsa Andersson, vd för Hemfrid.

Magnus Thorén
magnus.thoren@sr.se